sobota od 8h do 12h
ostale dni v tednu od 9h do 16h

ob nedeljah,
ponedeljkih
ter praznikih

OBVESTILO


Mlin bo zaradi dezinsekcije, rednih vzdrževalnih del in dopusta ZAPRT od vključno 15.7. do vključno 22.8.2022!

gsm: 041 633 162

Lokalno je aktualno - Šmarješki Izvir cvička

Nosilec projekta: Občina Šmarješke Toplice
Ostali partnerji v projektu: Društvo vinogradnikov Šmarjeta, Društvo vinogradnikov Vinji vrh – Bela Cerkev, Mlin Košak, Jože Košak s.p.

Opis projekta:
Operacija LOKALNO JE AKTUALNO bo v prvi vrsti poskrbela za učinkovito rabo lokalnih virov, saj bodo v operacijo vključeni lokalni vinogradniki in vinarji, ki bodo osrednji dobavitelji vina za Šmarješki izvir cvička (lokacija v urbanem središču oz. vaškem jedru v Šmarjeti). Hkrati bo operacija spodbujala tudi ostale ponudnike k povezovanju in sodelovanju. Projektni partner Mlin Košak bo za operacijo razvil poseben kulinarični spominek, »mlinarjev kruh«, ki bo še dodatno popestril turistično ponudbo Šmarješkega izvira cvička. K oblikovanju mreže lokalnih ponudnikov bodo povabljena številna lokalna društva, kakor tudi posamezniki, ki bodo lahko v sodelovanju z novoustanovljenim Javnim zavodom za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice(nova zaposlitev) lahko tržili svoje produkte, tudi v trgovini lokalnih dobrot, ki se bo vzporedno z operacijo LOKALNO JE AKTUALNO vzpostavila v objektu v neposredni bližini Šmarješkega izvira cvička.

Partnerski društvi vinogradnikov bosta aktivno skrbeli za izobraževalne in promocijske aktivnosti, kar bo vodilo k povečanju samooskrbe in ozaveščanju potrošnikov in pomenu lokalno pridelanih dobrot. Konkretneje, lastniki vinogradov na območju občine Šmarješke Toplice, kakor tudi širše, bodo prepoznali smisel za nadaljevanje sicer ljubiteljskega obdelovanja vinogradov in pridelave vina. Tako bomo prispevali k ohranitvi značilne dolenjske vinogradniške krajine.

CILJ investicije je izdelava strategije združevanja lokalnih ponudnikov vin in cvička, nakup in postavitev Izvira cvička ter spremljajoče opreme, promocija Izvira cvička in cvička ter organizacija strokovnih in družabnih prireditev, kar po projektnih partnerjih zajema:

Občina Šmarješke Toplice (nosilec projekta):

 • Nakup mobilne opreme – Šmarješki izvir cvička:
  • nakup in postavitev mobilne opreme, v sklopu katere bodo štiri točilna mesta, vsebina o vinu in ponudniku na ekranu in točilno mesto za vodo,
  • storitve zunanjih izvajalcev (DIIP, novelacija DIIP).
 • Nakup kozarcev in oblikovanje ter tisk logotipa, nakup čipov:
  • nakup kozarcev za zagon projekta,
  • oblikovanje logotipa in tisk na kozarce,
  • nakup čipov.
 • Nakup vina:
  • nakup 100 l cvička,
  • nakup 300 l vina (dolenjsko belo, frankinja, žametna črnina).
 • Oblikovanje mreže lokalnih ponudnikov (ni strošek projekta – bodo partnerji izvedli sami):
  • izdelava strategije združevanja lokalnih ponudnikov vin in cvička ter skupnega nastopa na trgu.
 • Oblikovanje in tisk promocijske zloženke:
  • oblikovanje promocijske zloženke,
  • prevod promocijske zloženke,
  • lektoriranje promocijske zloženke,
  • fotografiranje,
  • tisk promocijske zloženke.
 • Izvedba zaključne prireditve:
  • scenarij in vodenje,
  • pogostitev.
 • Promocija novega produkta:
  • promocijske aktivnosti za promocija Izvira cvička.
 • Strokovna ekskurzija:
  • strokovna ekskurzija na Madžarsko in Avstrijo, tam ogledi primerov dobre prakse razvoja vinogradništva in vinarstva, degustacije vin, nastanitev s polpenzionom, vodenje in organizacija.

Društvo vinogradnikov Šmarjeta (projektni partner 1):

 • Strokovno predavanje o negi mladega vina:
  • organizacija in izvedba strokovnega predavanja o negi mladega vina ter degustacija mladih vin s poudarkom na napakah in boleznih vin.

Društvo vinogradnikov Vinji vrh – Bela Cerkev (projektni partner 2):

 • Strokovno izobraževanje:
  • predavanje na temo senzorika vin, harmonija okusov – druženje vina in hrane,
   pogostitev.

Mlin Košak (partner 3):

 • Oblikovanje in izdelava embalaže za »mlinarjev kruhek« z vsebovanim receptom.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Povezave:
Evropska kohezijska politika: https://www.eu-skladi.si/
LAS DBK: https://las-dbk.si/

Društvo vinogradnikov Šmarjeta: https://www.dv-smarjeta.si/
Društvo vinogradnikov Vinji vrh – Bela Cerkev: https://dv-vinjivrh-belacerkev.com/
Mlin Košak: http://www.mlin-kosak.si/

Podatki o financiranju

Vrednost projekta: 139.575,33 EUR
Višina sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (do 80 % upravičenih stroškov): 90.718,21 EUR.